-Pravidla-

Neznalost pravidel se neomlouvá!

Všeobecná část:

 1. Dodržuj alespoň základní gramatiku.
 2. V chatu sa vyhýbej politice a témat s ní spojené.
 3. Jsou zakázané rasistické a nacistické projevy a projevy s citlivou tématikou.
 4. Nadávky nejsou tolerované. (platí to i pro soukromé zprávy)
 5. Je zakázaný spam a flood. (platí to i pro soukromé zprávy)
 6. Neporušuj morální tzv. „nepsaná“ pravidla.
 7. Zákaz nevhodných nicků.
 8. Nevyužívej chyb servera. (Např. duplikace, bugy, glitche, atd.)
 9. Zákaz reklamy na sociální sítě, ostatní projekty (ať už jsou Minecraftové nebo ne), a webové odkazy. (Reklamy na shopy jsou povolené, ale s mírou.)
 10. Je přísný zákaz úmyslného i neúmyslného lagování serveru, pomocí hry, VPN programů, případně zapříčinění pádu servera.
 11. Přísně zakazujeme jakýmkoli způsobem obcházet tresty.
 12. Multiaccount je povolený, pod podmínkou, že hráč nezneužívá druhé účty na obcházení trestu(ů), zvýšení odměny z VoteParty, pokladů, duelů, etc.
 13. Zákaz hacků, cheatů a programů, které Vás zvýhodňují nad ostatními. (Xray, AutoClicker, Macro, atd.) [Výjimku tvoří Minimapa, Optifine]
 14. Úmyslné odhalení A-T v módě vanish bude trestané.

Serverová část:

 1. Spawnery jsou omezené počtem 1 spawner na chunk. (Chunky si zapnete kombinací F3+G)
 2. Jsou zakázané 0-tick farmy, velké redstone obvody, super smeltery a jiné redstonem zatěžující systémy.
 3. Je povolená maximálně 1 loďka (boat) a vozík (minecart) na 1 block.
 4. Je zakázané vlastnit více jak 15 mobů v 1 chunku.
 5. V Aukcích (/ah) je zakázané prodávat věci za neodpovídající ceny, falešné předměty (např. falešný vote klíč) a itemy typu „donate“.
 6. Platí zákaz nevhodného nicku, skinu a napodobování nicků/skinů AT.
 7. Je přísný zákaz „žebrání“ o creative, fly a věci.
 8. TPA Kill se bude řešit pouze, pokud hráč má dostatečný důkaz.
 9. Zakázané jsou urážlivé a nevhodné stavby.
 10. Je hráčovou povinností být čestný vůči ostatním hráčům.
 11. Ztracené a zmiznuté věci ze země nebude AT řešit.
 12. Je zakázáno pořádat jakékoliv PVP eventy, které nejsou pod dozorem AT nebo jimi konané.

Obecné:

 1. Vedení CorePlay si vyhrazuje právo upravit pravidla kdykoliv a bez upozornění
 2. Je vaší povinností nahlásit chybu, zda-li nějakou naleznete
 3. Zákaz nevhodných profilových obrázků

Textové Kanály:

 1. Zákaz nevhodného/vulgárního vyjadřování
 2. Zákaz projevu nacizmu/rasizmu a posílání odkazů/obrázků/zpráv spojených s touto tématikou
 3. Zákaz posílání NSFW obrázků/odkazů a život ohrožujících odkazů/obrázků
 4. Zákaz spamu/floodu v jakýchkoli chatech
 5. Zákaz jakékoliv formy propagace
 6. Zákaz jakékoliv formy obcházení trestu
 7. Je doporučeno dodržovat základní gramatiku vašeho mateřského jazyka, či jazyka, kterým komunikujete
 8. Je zakázáno zbytečně @označovat členy AT

Hlasové Kanály:

 1. Zákaz projevu hlasitých/nepříjemných zvuků či už uživatele nebo music botu
 2. Zákaz přehnaně vulgárního/nevhodného vyjadřování
 3. Zákaz nevhodného/rasistického/nacistického vyjadřování či vyjadřování s sexuální tématikou